Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bierawa informuje, iż podjęcie Uchwały nr XLV/313/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wystąpienia Gminy Bierawa ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, skutkuje od dnia 01.01.2015r.

W związku z powyższym w okresie do końca br. roku, za sprawy dotyczące gospodarką odpadami odpowiedzialny jest Związek Międzygminny „Czysty Region”.