Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informaja 8.3. 50+

logo.jpeg

„Cyfrowy Debiut 50+”

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8.„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nabór wniosków od 15 lipca 2014r. do 28 lipca 2014r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy, dostępny jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa, a także na stronie internetowej www.bierawa.pl

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 PDFRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie _Cyfrowy Debiut 50+_.pdf (104,89KB)

PDFFormularz_zgloszeniowy Cyfrowy Debiut 50+.pdf (91,42KB)