Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Cyfrowy Debiut 50+ 8.3

rozmiar: 29,89 KB
pobrań: 2042
data: 2014-02-04 07:13:12

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

„Cyfrowy Debiut 50+” 

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Pobierz:

PDFLista osób zakwalifikowanych do projektu „Cyfrowy Debiut 50+”.pdf (170,77KB)

PDFLista rezerwowa osób do projektu _Cyfrowy Debiut 50+_.pdf (167,92KB)