Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

EFR

 

 UE.jpeg       LEDER.jpeg      Euro.jpeg   PROW.jpeg

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu „Zakup strojów ludowych w celu kultywowania

tradycji i kultury”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” – operacja,

która nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3

ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013