Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 31 października 2014r. Wójt Gminy Bierawa zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Bierawa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.

Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się od dnia 05 do 12 listopada 2014 r.

 

więcej : www.bip.bierawa.pl (dział Ogłoszenia- Organizacjepozarządowe).