Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odpady komunalne

O G Ł O S Z E N I E

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie informuje, że zgodnie z Uchwałą  Nr XLIX/ 333 /2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014r., deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do 15 grudnia 2014r.

 

Deklarację można pobrać: 

- w siedzibie Zakładu przy ul. Wojska Polskiego 12 w Bierawie ,

- ze strony internetowej www.bip.bierawa w zakładce Jednostki Podległe - Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  -  Informacje bieżące.

 

 W celu umożliwienia mieszkańcom składania w/w deklaracji wyznaczone są dodatkowe dyżury według poniższego harmonogramu:

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

1.

Lubieszów

02.12.2014r.

15.30-16.30

Świetlica Mniejszości Niemieckiej

2.

Stare Koźle

27.11.2014r.

16.00-17.00

Klub Wiejski

3.

Solarnia

02.12.2014r.

17.00-18.00

Budynek
Straży Pożarnej

4.

Brzeźce

04.12.2014r.

17.00-18.00

Klub Wiejski

5.

Ortowice

03.12.2014r.

16.00-17.00

Świetlica Wiejska

6.

Goszyce

09.12.2014r.

15.30-16.30

Świetlica Wiejska

7.

Bierawa, Grabówka,

Korzonek

01.12.2014r.

16.00-17.30

Stara Plebania

w Bierawie

 

 8.

Dziergowice

05.12.2014r.

15.30-17.00

Dom Kultury

9.

Stara Kuźnia

10.12.2014r.

15.30-16.30

Dom Kultury