Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie


Wójt Gminy Bierawa ogłasza  przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki  Jelcz 004, rok produkcji 1992r, numer rejestracyjny OET 6034

Cena wywoławcza wynosi:  4 700 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2014r o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1000 zł w gotówce nie później niż do dnia 08.12.2014r na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508 lub w kasie Urzędu Gminy do godz. 9.00. Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Samochód można oglądać w siedzibie firmy RINNEN w Grabówce po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872266 wew. 124

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.


Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela

Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124

 

Screen Shot 11-18-14 at 11.09 AM.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.10 AM 001.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.10 AM 003.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.10 AM.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.11 AM 001.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.12 AM 002.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.13 AM.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.12 AM.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.12 AM 003.jpeg

Screen Shot 11-18-14 at 11.12 AM 002.jpeg