Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

 

A Z B E S T

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór V.

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości.

Ogółem zostało złożonych 10 podań, co stanowi 9,85 tony ( 734m2 ) azbestu do utylizacji.

W dniu 16 lipca 2014r została podpisana umowa na dotację Nr 68/2014/G-04/OZ-ZOA/D.

Przewidywane koszty określono na kwotę 11 890,80 zł.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- 29,64 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -  tj. 3 524,00  zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – tj. 4 161,78 zł

- 35,36 % udział własny Gminy Bierawa  tj. 4 205,02 zł