Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KOTLARNI

kronika.gif                                                                                                                              Przedszkole w Kotlarni istnieje od 01.09.1990r. Mieści się ono w budynku adoptowanym po stołówce należącej do Kopalni Piasku w Kotlarni. Kopalnia Piasku wykonała remont budynku i wyposażyła zaplecze kuchenne.
Wcześniej dzieci z Kotlarni, Starej Kuźni i Ortowic dowożone były autobusem do Przedszkola w Korzonku.
W pierwszym roku działalności do przedszkola uczęszczało 65 dzieci.
Pierwszym dyrektorem tej placówki była P. Urszula Suffner, a od roku szkolnego 1994 / 95 funkcję tę pełniła P.Zofia Bazan.Od 2001r placówka stała się oddziałem Przedszkola Publicznego w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi.
                                                                                   
                       opracowała: mgr Zofia Bazan

Pełną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.