Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W STARYM KOŹLU

kronika.gif                                                                                                             Przedszkole nasze istniało już przed II wojną światową. Funkcjonowało także w pierwszych latach wojny, jednak częste bombardowanie w 1944 r Zakładów Azotowych spowodowało zniszczenie budynku przedszkola. w 1966r został powołany Społeczny Komitet Budowy Przedszkola, który przystąpił wraz z mieszkańcami wsi do adaptacji budynku przekazanego skarbowi państwa przez P.Alojza Grzywocza. Dużą pomoc okazała dyrekcja Zakładów Azotowych "Kędzierzyn", która nieodpłatnie przekazała szereg materiałów instalacyjnych. Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło w 1968 r, a klucze do niego wręczono pierwszej dyrektorce Pani Urszuli Suffner, która sprawowała tą funkcję do 1972r.
W kolejnych latach placówką kierowały:
-  Maria Wolny
-  Zofia Orwińska - Niwelt
-  Sylwia Jorgel - Sobczyk
-  Halina Niemkiewicz 
Pani Halina Niemkiewicz funkcję dyrektora Przedszkola w Starym Koźlu objęła zaraz po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w 1977r i pełniła ją do 2001roku.Od września 2001r w drodze konkursu objęła stanowisko dyrektora Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi.Przedszkole w Starym Koźlu stało się oddziałem zamiejscowym PP w Bierawie.
    Pani Halina Niemkiewicz rozpoczęła swoją pracę od nawiązania kontaktów z różnymi instytucjami oraz rodzicami. Dzięki pomyślnie układającej się współpracy ze środowiskiem lokalnym udało się wykonać wiele prac  na rzecz przedszkola, m.in. wykonanie ogrodzenia wokół budynku, modernizację ogrodu przedszkolnego oraz zaadoptować część pomieszczeń piwnicznych na szatnię dla dzieci i mieszkanie służbowe na salę dla dzieci młodszych. Odnowiona została także elewacja budynku przedszkolnego.
Na przełomie tych lat wzbogacana była baza dydaktyczna przedszkola. Sale wyposażane były w coraz to nowe zabawki,nowoczesne pomoce dydaktyczne,sprzęt radiowo - telewizyjny,kserokopiarkę, stroje ludowe dla dzieci oraz urządzenia do ogrodu. W 1995r został wykonany kapitalny remont placówki.Obecnie przedszkole bardzo różni się od tego, które powstało 36 lat temu.

opracowała: mgr Halina Niemkiewicz

Pełną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. 

 

 linia6.gif                                 
Przedszkole  "wczoraj" Uroczyste otwarcie przedszkola w roku 1968. Wręczenie kluczy P. Urszuli Suffner - pierwszej dyrektorki Uroczyste otwarcie przedszkola w roku 1968  Uroczyste otwarcie przedszkola w roku 1968  Grupa przedszkolna z roku 1968 

 

Przedszkole  "dziś"   Budynek przedszkola w 2004 r    Obecny wygląd ogrodu przedszkolnego    Kącik sportowy
 linia6.gif                 

 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm