Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

DEKLARACJA PRAW DZIECKA

           10 zasad opracowanych na podstawie

        Deklaracji Praw Dziecka

punktor gwiazdka 1.gifWszystkie dzieci niezależnie od  rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, 
      narodowości, pochodzenia społecznego, posiadanego       
      majątku, urodzenia lub innego statusu maja prawa
      wymieniona w Deklaracji Praw Dziecka, przyjętej
      przez ONZ w 1959 roku.


punktor gwiazdka 1.gifDziecko korzysta ze szczególnej ochrony, zapewnia się mu 
 wszelkie możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego,
      moralnego, duchowego i społecznego.


punktor gwiazdka 1.gifDziecko ma prawo do nazwiska i narodowości.

punktor gwiazdka 1.gifDziecko ma prawo do prawidłowego wyżywienia i schronienia oraz do opieki medycznej i rekreacji.

punktor gwiazdka 1.gifDziecku upośledzonemu fizycznie, psychicznie lub społecznie zapewnia się specjalne leczenie, edukację lub
      opiekę.


punktor gwiazdka 1.gifO ile jest to możliwe, dziecko powinno wzrastać z rodzicami. Społeczeństwo i władze publiczne mają
      obowiązek otaczać specjalną opieką dzieci pozbawione
      rodzin oraz środków do życia.


punktor gwiazdka 1.gifDziecko ma prawo do bezpłatnej i obowiązkowej edukacji. Dziecku należy zapewnić możliwość zabawy i rozrywki.

punktor gwiazdka 1.gifDziecku zawsze w pierwszej kolejności zapewnia się ochronę i pomoc.

punktor gwiazdka 1.gifDziecko jest chronione przed wszelkimi formami zaniedbań, okrucieństwa i wyzysku. Praca dzieci jest
      zabroniona.


punktor gwiazdka 1.gifDziecko jest chronione przed takimi praktykami, które sprzyjają dyskryminacji w jakiejkolwiek formie. Dziecko
      wychowuje się w duchu zrozumienia, tolerancji, przyjaźni
      miedzy ludźmi, pokoju i powszechnego braterstwa.

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM