Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

II Przetarg - Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa

logo.jpeg

 

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”  

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu

do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu

pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa

 

Termin składania ofert: 04.04.2014r. do godz. 10.00

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie..docx (87,95KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (214,99KB)

2.  DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ..docx (109,03KB)

3.  DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ..docx (99,74KB)

4.  DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ..docx (99,58KB)

5.  DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ..docx (99,29KB)

6.  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf (143,63KB)

7.  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf (209,63KB)

8.  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf (134,17KB)

9.  DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ..docx (80,78KB)

10.  DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ..docx (79,90KB)

 

 Odpowiedź na zapytania do siwz wniesione po terminie na wnoszenie wyjaśnień:

PDFZapytanie do siwz 1.pdf (68,18KB)

PDFZapytanie do siwz2.pdf (57,79KB)