Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II

Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II

 

Termin składania ofert: 04.03.2014r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie: DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (51,50KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (307,50KB)

2. PDFPrzedmiar Robót.pdf (191,84KB)

3. PDFSpecyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót.pdf (335,16KB)

4. Projekt budowlany:

a) PDFPB-opis-wod.pdf (134,34KB)

b) PDFPB-Informacja BiOZ.pdf (76,30KB)

c) PDFPB-Rys.1-Mapa Orientacyjna.pdf (278,89KB)

d) PDFPB-Rys.2-Plan-WOD.pdf (1,33MB)

e) PDFPB-Rys.3-profil-WOD1.pdf (434,50KB)

f) PDFPB-Rys.4-profil-WOD2.pdf (384,05KB)

g) PDFUZGODNIENIA.pdf (1,36MB)

5. Projekt wykonawczy:

a) PDFPW-opis-wod.pdf (117,27KB)

b) PDFPW-Rys.1-Mapa Orientacyjna.pdf (278,78KB)

c) PDFPW-Rys.2-Plan-WOD.pdf (1,33MB)

d) PDFPW-Rys.3-profil-WOD1.pdf (434,47KB)

e) PDFPW-Rys.4-profil-WOD2.pdf (383,84KB)