Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa

logo.jpeg

 

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”  

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu

do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu

pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa

 

Termin składania ofert: 24.03.2014r. do godz. 10.00

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie..docx (87,72KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (213,81KB)

2. DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ..docx (108,65KB)

3. DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ..docx (99,74KB)

4. DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ..docx (99,58KB)

5. DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ..docx (99,29KB)

6. PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf (143,70KB)

7. PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf (206,96KB)

8. PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf (134,14KB)

9. DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ..docx (80,78KB)

10. DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ..docx (79,90KB)