Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w Brzeźcach, działki nr 95 i 135

 

Termin składania ofert: 25.06.2014r. do godz. 10.00

 

Ogłoszenie:  DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (53,50KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (309,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (48,38KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (535,52KB)

4. PROJEKT:

a) PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (75,23KB)

b) PDFBIOZ.pdf (59,23KB)

c) PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (1,20MB)

d) PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1.pdf (320,05KB)

e) PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2.pdf (423,28KB)

f) PDFPRZEKRÓJ NORMALNY.pdf (237,47KB)