Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych

na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015

w formie zakupu biletów miesięcznych

 

Termin składabnia ofert: 17.07.2014r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie..docx (23,52KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (260,50KB)

2. DOCZałącznik nr 1 do umowy.doc (221,50KB)

3. DOCZałącznik nr 2 do umowy Projekt umowy dzierżawy autobusu.doc (41,50KB)