Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie

 

Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie

 

Termin składania ofert: 02.09.2014r. do godz. 10:00

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie..docx (25,98KB)

Ogłosznie o zmianie ogłoszenia: DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..docx (14,73KB)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (310,50KB)

2. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (151,33KB)

3. PDFPrzedmiar robót.pdf (33,00KB)

4. PROJEKT:

a) PDFOpis techniczny.pdf (323,85KB)

b) PDFZagospodarowanie terenu.pdf (542,48KB)

c) PDFPrzekroje konstrukcyjne.pdf (437,22KB)

d) PDFUkład pól gier.pdf (185,61KB)

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1. PDFZmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (30,93KB)

2. DOCXZałącznik nr 1 do siwz..docx (16,83KB)

3. DOCXZałącznik nr 10 do siwz..docx (27,75KB)