Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku

Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R

ujęcia wód podziemnych w Korzonku

 

Termin składania ofert: 10.09.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie..docx (24,81KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (302,00KB)

2. PDFProjekt robót geologicznych.pdf (1,78MB)

a) PDFZałącznik graficzny nr 1.pdf (296,90KB)

b) PDFZałącznik graficzny nr 1a.pdf (762,65KB)

c) PDFZałącznik graficzny nr 2.pdf (396,88KB)

d) PDFZałącznik graficzny nr 3.pdf (160,33KB)

3. PDFDecyzja.pdf (68,31KB)