Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych

Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych

 

Termin składania ofert: 17.09.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie..docx (24,87KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (309,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (147,48KB)

3. PDFSpecyfikcja technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,15MB)

4. Projekt:

a) PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (87,19KB)

b) PDFBIOZ.pdf (92,36KB)

c) JPEGZAGOSPODAROWANIE TERENU.jpeg (538,80KB)

d) PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf (390,01KB)