Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa

 

Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa

 

Termin składania: 07.10.2014r. do godz. 10:00

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie..docx (22,64KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (307,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (495,07KB)

3. PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf (336,02KB)

4. Projekt:

a) PDF1-PW-opis.pdf (116,11KB)

b) PDF2-PW-WOD-Rys.1-Plan.pdf (684,41KB)

c) PDF3-PW-wod-Rys.2-profil.pdf (374,22KB)