Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

 

Termin składania ofert: 18.12.2014r. godz. 10:00

Ogłosznienie:  DOCXOgłoszenie..docx (25,47KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (309,00KB)

2. DOCZał. 9 - wzór umowy.doc (74,50KB)

3. DOCXZałącznik nr 10 opis przedmiotu zamówienia..docx (35,64KB)

4. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf (148,72KB)

5. PDFuchwała nr XLIX-330-2014 w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf (103,96KB)