Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa

 logo.jpeg

 

IRZP.271.3.2014                                                                              Bierawa, 25.03.2014r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający – Gmina Bierawa informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: ,,Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Uzasadnienie prawne:

 Art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 Uzasadnienie faktyczne:

  Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

1.

Technologie Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 19/16

03-139 Warszawa

 

585 743,22 zł

2.

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

ul. Królowej Korony Polskiej 21

70-486 Szczecin

 

610 075,13 zł