Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie

 

IRZP.271.8.2014                                                                     Bierawa,  05.09.2014r.

 

 

Wg rozdzielnika

  

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie została wybrana oferta firmy:

Ogród Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 184 622,80 zł.

 Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI

ul. Narutowicza 53 lok.6

90-130 Łódź

 

Cena 100%

 

64,98

2.

Ogród Usługi Ogrodnicze

Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

 

Cena 100%

 

100

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3, w związku z nieodrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego wykonawcy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.