Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych

 

IRZP.271.10.2014                                                                   Bierawa,  22.09.2014r.

   

Wg rozdzielnika

  

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13 B, 47-230 Kędzierzyn – Koźle.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 229 061,29 zł. 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAK-RO” S. Górski I. Górska Sp. J.

ul. Witosa 1A, 48-120 Baborów

 

Cena 100%

 

56,02

2.

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„M+” Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 13 B

47-230 Kędzierzyn - Koźle

 

Cena 100%

 

100

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANSKOM” Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

 

Cena 100%

 

 

97,11

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 2 pkt 3, w związku z nieodrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego wykonawcy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.