Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Urzędy

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
http://umwo.opole.pl/serwis/

Starostwo Powiatowe Kędzierzyn - Koźle
http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl/

Izba Skarbowa w Opolu, wykaz Urzędów - informacje
http://www.izba-skarbowa.opole.pl/

Opolski Urząd Wojewódzki,
http://www.opole.uw.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu,,
http://www.rio.opole.pl

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie,
http://www.stat.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie,
http://www.krus.gov.pl

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Opolu,
http://www.wzmiuw.opole.pl