Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Utrzymanie czystości i porządku

Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminy, jak i mieszkańców, czyli nas wszystkich.

Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391)


HTMustawa (210,88KB)

 PDFuchwała (265,11KB)