Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Projekt

Screen Shot 10-02-14 at 10.43 AM.jpeg

"Ten projekt został zrealizowany przy wsparciufinansowym Komisji Europejskiej.”


W dniach 03 października – 06 października 2014r., Gmina Bierawa wraz z partnerską Gminą Ostfildern, będzie realizowała projekt pod nazwą „Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej – razem w Unii Europejskiej”, w ramach programu Europa dla Obywateli.

Tematem przewodnim tego kilkudniowego spotkania będzie rozmowa o tym, co można zrobić, aby było lepiej. Zostaną zorganizowane różnego rodzaju warsztaty tematyczne oraz pogadanki. Poprzez organizowane wydarzenia, postaramy się przybliżyć uczestnikom wymiany wartości kulturowe wynikające z przynależności do Unii Europejskiej. Wspólnie zostanie wypracowana koncepcja rozwiązania wewnętrznych problemów miast partnerskich z europejskiej perspektywy.

 Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, tel. 77 4872 163


 Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną".

 

Screen Shot 10-02-14 at 10.41 AM.jpeg 


In den Tagen vom 3.10 bis 6.10.2014 wird von der Gemeinde Bierawa in Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Ostfildern ein Projekt nach dem Motto: “Diskutieren wir darüber, wie es besser für uns sein könnte – zusammen in der Europäischen Union” realisert. Das Programm wendet sich an die Bürger mit dem Thema “Europa für die Bürger.

Der Leitfaden des einige Tage dauernden Treffens ist eine Diskussion zum Thema; “Was geändert warden soll, damit es besser wird”. Es werden verschiedene Themen angesprochen. Den Teilnehmern werden die kuturellen Werte dargestellt, die sich als positive Effekte der Zusammenarbeit in der Europäischen Union ergeben hatten. Gemeinsam wird versucht, ein Konzept zur Lösung innerer Probleme der Partnerstädte aus der europäischen  Perspektive zu finden.


 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

 

 Pobierz plik:

PDFPlakat informacyjny.pdf (470,52KB)