Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Już NIE wykluczeni cyfrowo

Screen Shot 12-16-14 at 08.25 AM.jpeg 

Drugi z realizowanych projektów, "Cyfrowy Debiut 50+", pozwolił na zakup 30 laptopów wraz z dostępem do Internetu dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, których przeciętny dochód brutto na osobę w rodzinie (wg. definicji  z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych ogłoszonych komunikatem w „Monitorze Polskim” przez Prezesa ZUS. W ramach projektu „Cyfrowy Debiut 50+” udało się również utworzyć dwa Centra Integracji Cyfrowej. Znajdują się one w Domu Kultury w Dziergowicach oraz w Domu Kultury w Starej Kuźni i zostały wyposażone w 3 stanowiska komputerowe każde wraz z dostępem do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej lub światłowodowej oraz urządzenie wielofunkcyjne. Centra Integracji Cyfrowej (CIC) mają służyć jako sposób kontaktu z Urzędem, jako pośrednik w poszukiwaniu pracy, jako sposób kształcenia na odległość, jako centrum finansowe, jako centrum handlowe, jako sposób na komunikację, jako wirtualne miejsce spotkań oraz jako źródło informacji. Korzystanie z CIC jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Gminy Bierawa. Szczegółowe informacje nt. możliwości skorzystania, można znaleźć na stronie internetowej www.bierawa.pl, na plakatach, w samych CIC oraz telefonicznie pod numerem 77 4872 163, 77 4872 266. 

Screen Shot 12-16-14 at 08.26 AM.jpeg