Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

NOWOCZESNE CENTRA REKREACJI NA TERENIE GMINY BIERAWA

Screen Shot 12-15-14 at 01.50 PM.jpeg

 

P R O G R A M     R O Z W O J U    O B S Z A R Ó W   W I E J S K I C H   
W    G M I N I E     B I ER AWA

 

 

 W ramach projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, powstały zewnętrzne siłownie, w sołectwach: Dziergowice, Bierawa i Ortowice. Nowoczesne obiekty rekreacyjne zachęcają mieszkańców do większej aktywności fizycznej oraz promują innowacyjne formy spędzania wolnego czasu. Poszczególne siłownie są ogólnodostępne, a wstęp do nich bezpłatny. Sołectwa wzbogaciły się o m.in. twistera, masażera pleców, orbiterka eliptycznego oraz wioślarza.

Całość zadania ostatecznie wyniosła 28.991,10 zł, z czego 18.856,00 zł zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodatkowo wyposażono Dom Kultury w Dziergowicach w 15 stołów, patelnię elektryczną oraz kuchnię gazową. Całość zadania wyniosła 20.896,85, z czego 13.591,00 zł zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

Ortowice

Screen Shot 12-15-14 at 02.06 PM.jpeg

 

Bierawa

Screen Shot 12-15-14 at 02.06 PM 001.jpeg