Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Archiwum 2010

 • Wesołych Świąt

  343.jpeg

  Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów na Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach, wielu radosnych chwil, zadowolenia oraz samych sukcesów życzy:

   

  Wójt Gminy Bierawa

  Ryszard Gołębowski

   

  Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa 

  Elżbieta Dziuda

  Data publikacji:
  Więcej
 • Ogłoszenie

  O G  Ł O S Z E N I E

  Gmina Bierawa ogłasza nabór kandydata na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Klubie Osiedlowym w Korzonku mieszczącym się przy ul. Nowej 13 przeznaczonej w szczególności dla dzieci  i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub osób zagrożonych współuzależnieniem

  Data publikacji:
  Więcej
 • Inwestycje

  Inwest10.jpeg

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Gmina Bierawa zrealizowała projekt pn.: „Budowa rurociągu tranzytowego do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną

  w miejscowości Korzonek Wieś” współfinansowany

  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Wartość inwestycji: 2.402.438,74 zł

  Udział środków UE: 984.606,00 zł

  Wkład beneficjenta: 1.417.832,74 zł

  Data publikacji:
  Więcej
 • Inwestycje

  Inwest20.jpeg

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Gmina Bierawa zrealizowała  projekt pn.: „Wymiana konstrukcji więźby dachowej

  na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach”

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

   4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013

  w ramach Osi 4 LEADER

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Data publikacji:
  Więcej
 • PL-UKR

  Gratulacje z Berezny na Ukrainie

  GRATULACJE Z BEREZNY UKR.jpeg  GRATULACJE Z BEREZNY UKR_1.jpeg

  Data publikacji:
  Więcej
 • ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORÓW

    

  Gminna Komisja Wyborcza w Bierawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego ponownego głosowania w dniu 05 grudnia 2010r. - Wójtem Gminy Bierawa został wybrany Pan Ryszard Gołębowski.

  Data publikacji:
  Więcej
 • Konferencja

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  Opolskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

  zapraszają na konferencje pt.

  „Ochrona środowiska i ekologia w gospodarstwie rolnym

  oraz jego otoczeniu, a jakość życia na obszarach wiejskich”

  Data publikacji:
  Więcej
 • RPOP

  do internetu.jpeg

  Data publikacji:
  Więcej
 • List gratulacyjny

  MPIPS.jpeg

  W poniedziałek 22 listopada 2010r. w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się rozdanie nagród za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz niesienie pomocy poszkodowanym w tegorocznej powodzi.

  Data publikacji:
  Więcej
 • Pilot wycieczek

  image001.jpeg

  ELITARNY ZAWÓD - PRZYGODA - PRACA - ZWIEDZANIE ŚWIATA

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenie i egzamin państwowy na licencję pilota wycieczek w ramach projektu:

   "Profesjonalny pilot wycieczek gwarancją podwyższenia atrakcyjności turystycznej Ziemi Opolskiej".

  Kurs_Pilot_Wycieczek_EFS_1.jpeg Kurs_Pilot_Wycieczek_EFS_2.jpeg

  Data publikacji:
  Więcej
 • Projekt 9.5

  logo_pokl_ue_kolor_2.jpeg

  Projekt ”Edukacja Kluczem Sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

   

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle

  w ramach realizowanego projektu pn.

   " Edukacja Kluczem Sukcesu "

  Data publikacji:
  Więcej
 • Projekt 9.5

  logo_pokl_ue_kolor_2.jpeg

  Stowarzyszenie ”Wszystkie drogi i myśli prowadzą  do Dziergowic”
  w ramach realizowanego projektu pn.

   " Z Edukacją na Ty "

  Data publikacji:
  Więcej