Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Archiwum 2015

 • Klub Dziecięcy

  i2.gif

  Serdecznie zapraszamy na zebranie w sprawie powstania Klubu Dziecięcego dnia 11-05-2015r. godz. 15:30 w Przedszkolu w Bierawie.

  Data publikacji: 30-04-2015 09:14
  Więcej
 • Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  Screen Shot 04-14-15 at 07.15 AM.png

  Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski rozpoczął prace nad wykonaniem  Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN).

  Data publikacji: 30-04-2015 09:36
  Więcej
 • Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego


  W dniu 8 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Bierawa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

  Data publikacji:
  Więcej
 • Nowo dodana podstrona

  Data publikacji:
  Więcej
 • Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

   
  W dniu 16 stycznia 2014r. Wójt Gminy rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

  Data publikacji:
  Więcej
 • Prosument Opolski

  Screen Shot 01-16-15 at 08.50 AM.jpeg

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

  Data publikacji:
  Więcej
 • Azbest

  A Z B E S T

  Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór V.

  Data publikacji:
  Więcej