Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PrzetargUzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych

 w Starej Kuźni - etap I

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (24,76KB)       DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (16,17KB)

Termin składania ofert: 31.03.2015 do godz: 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (315,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (519,20KB)

3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDFST 00 Wymagania ogólne.pdf (199,47KB)

PDFST 01-Roboty pomiarowe i geodezyjne.pdf (69,00KB)
PDFST 02-Roboty ziemne.pdf (101,64KB)
PDFST 03-Kanalizja sananitarna grawitacyjna.pdf (117,16KB)
PDFST 04 Wodociąg.pdf (111,33KB)

4. Projekt:

PDFRys. 1 Plan zagospodarowania terenu.pdf (839,44KB)
PDFRys. 2.2-KS-profile.pdf (327,80KB)
PDFRys. 2.3 WOD profile.pdf (323,97KB)
PDFRys. 2.4-studnia wodomierzowa.pdf (121,64KB)
PDFRys. 2.5-studnia betonowa.pdf (115,48KB)
PDFRys. 2.6-studnia TS.pdf (61,27KB)

PDF1 Część opisowa.pdf (134,06KB)
PDF2 Informacja BiOZ.pdf (82,22KB)

Zapytania i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

DOCXOdpowiedź na zapytanie i zmiana siwz.docx (19,63KB)