Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach

 

Kanalizacja bytowa - etap I Dziergowice

 

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie.docx (29,72KB)

Termin składania ofert: 11.05.2015 r. do godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (361,00KB)

2.  PDFPrzedmiar robót.pdf (999,62KB)   ATHPrzedmiar robót za wszelkie odstępstwa od wersji pdp odpowiada Wykonawca.ath (60,36KB)

3.  PDFSpecyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót.pdf (590,00KB)

4.  PDFDokumentacja geologiczna.pdf (1,08MB)

5.  PDFUzgodnienia.pdf (377,31KB)

6. Projekt budowlany:

PDFPB-Informacja BiOZ.pdf (76,00KB)
PDFPB-opis.pdf (127,25KB)
PDFPB-Rys.2.0-Mapa orientacyjna.pdf (264,63KB)
PDFPB-Rys.2.1-Plan.pdf (2,93MB)
PDFPB-Rys.2.2-Plan.pdf (3,00MB)
PDFPB-Rys.2.3-Plan.pdf (3,76MB)
PDFPB-Rys.2.4-Plan.pdf (4,21MB)
PDFPB-Rys.2.5-Plan.pdf (3,09MB)
PDFPB-Rys.2.6-Plan.pdf (3,91MB)
PDFPB-Rys.2.7-Plan.pdf (4,87MB)
PDFPB-Rys.2.8-Plan.pdf (3,84MB)
PDFPB-Rys.2.9-Plan.pdf (1,04MB)
PDFPB-Rys.2.10-Plan.pdf (1,65MB)
PDFPB-Rys.2.11-Plan.pdf (2,14MB)
PDFPB-Rys.2.12-Plan.pdf (4,34MB)
PDFPB-Rys.2.13-Plan.pdf (2,43MB)
PDFPB-Rys.2.14-Plan.pdf (1,89MB)
PDFPB-Rys.2.15-profil K1.pdf (405,91KB)
PDFPB-Rys.2.16-profil K1.pdf (328,36KB)
PDFPB-Rys.2.17-profile K1.1-K1.3.pdf (317,81KB)
PDFPB-Rys.2.18-profil K2.pdf (469,75KB)
PDFPB-Rys.2.19-profile K2.1.pdf (141,70KB)
PDFPB-Rys.2.20-profil K2.2.pdf (156,74KB)
PDFPB-Rys.2.21-profile K2.3-K2.3.1.pdf (258,11KB)
PDFPB-Rys.2.22-profile K2.4-K2.5.pdf (183,79KB)
PDFPB-Rys.2.23-profil K3.pdf (446,06KB)
PDFPB-Rys.2.24-profil K3.1.pdf (135,71KB)
PDFPB-Rys.2.25-profil K3.2-K3.3.pdf (151,22KB)
PDFPB-Rys.2.26-profil K4.pdf (132,60KB)
PDFPB-Rys.2.27-profil K4.1.pdf (143,26KB)
PDFPB-Rys.2.28-profil K5-K5.1.pdf (149,22KB)
PDFPB-Rys.2.29-profil K6-K7.pdf (259,01KB)
PDFPB-Rys.2.30-pompownia przydomowa.pdf (127,54KB)
PDFPB-Rys.2.31-studnia.pdf (115,19KB)

 

7. Projekt budowlany droga wojewódzka:

PDFPBW-Opis.pdf (100,00KB)
PDFPBW-Rys.0-Mapa orientacyjna.pdf (265,05KB)
PDFPBW-Rys.1-Plan.pdf (2,27MB)
PDFPBW-Rys.2-Plan.pdf (1,38MB)
PDFPBW-Rys.3-schemat przewiertu Nr1.pdf (109,33KB)
PDFPBW-Rys.4-schemat przewiertu Nr2.pdf (115,06KB)
PDFPBW-Informacja BiOZ.pdf (77,77KB)

8. Projekt wykonawczy:

PDFPW-opis.pdf (322,05KB)
PDFPW-Rys.2.0-Mapa orientacyjna.pdf (264,61KB)
PDFPW-Rys.2.1-Plan.pdf (2,93MB)
PDFPW-Rys.2.2-Plan.pdf (3,00MB)
PDFPW-Rys.2.4-Plan.pdf (4,21MB)
PDFPW-Rys.2.5-Plan.pdf (3,09MB)
PDFPW-Rys.2.6-Plan.pdf (3,91MB)
PDFPW-Rys.2.7-Plan.pdf (4,87MB)
PDFPw-Rys.2.8-Plan.pdf (3,84MB)
PDFPW-Rys.2.9-Plan.pdf (1,04MB)
PDFPW-Rys.2.10-Plan.pdf (1,65MB)
PDFPW-Rys.2.11-Plan.pdf (2,14MB)
PDFPW-Rys.2.12-Plan.pdf (4,34MB)
PDFPW-Rys.2.13-Plan.pdf (2,43MB)
PDFPW-Rys.2.14-Plan.pdf (1,89MB)
PDFPW-Rys.2.15-profil K1.pdf (406,14KB)
PDFPW-Rys.2.16-profil K1.pdf (329,32KB)
PDFPW-Rys.2.17-profil K1.1-K1.2-K1.3.pdf (319,00KB)
PDFPW-Rys.2.18-profil K2.pdf (470,21KB)
PDFPW-Rys.2.19-profil K2.1.pdf (141,93KB)
PDFPW-Rys.2.2-Plan.pdf (3,00MB)
PDFPW-Rys.2.20-profil K2.2.pdf (157,08KB)
PDFPW-Rys.2.21-profil K2.3-K2.3.1.pdf (259,28KB)
PDFPW-Rys.2.22-profil K2.4-K2.5.pdf (184,47KB)
PDFPW-Rys.2.23-profil K3.pdf (446,49KB)
PDFPW-Rys.2.24-profil K3.1.pdf (136,03KB)
PDFPW-Rys.2.25-profil K3.2-K3.3.pdf (152,15KB)
PDFPW-Rys.2.26-profile K4.pdf (132,84KB)
PDFPW-Rys.2.27-profile K4.1.pdf (143,91KB)
PDFPW-Rys.2.28-profil K5-K5.1.pdf (149,67KB)
PDFPW-Rys.2.29-profil K6-K7.pdf (259,68KB)
PDFPW-Rys.2.30-pompownia przydomowa.pdf (127,54KB)
PDFPW-Rys.2.31-schemat przewiertu Nr1.pdf (109,32KB)
PDFPW-Rys.2.32-schemat przewiertu Nr2.pdf (115,83KB)
PDFPw-Rys.2.33-studnia.pdf (115,51KB)
PDFPW-Rys.2.34-studnia TS.pdf (91,04KB)
 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

DOCXOdpowiedź na zapytanie do siwz.docx (17,57KB)
DOCXOdpowiedź na zapytanie do siwz 2.docx (23,52KB)
DOCXOdpowiedź na zapytanie do siwz 3.docx (20,51KB)