Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach

 Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (25,83KB)      DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (16,44KB)
 

Termin składania ofert: 15.05.2015 r. do godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (319,00KB)
 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. DOCXZmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.docx (21,82KB)

2. DOCXZałącznik do SIWZ nr 10 zmodyfikowany.docx (24,29KB)