Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Bezpłatne porady

Screen Shot 05-12-15 at 08.56 AM.png

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:

  • z bezpłatnej pomocy prawnej
  • z bezpłatnych konsultacji psychologicznych

 

POMOC SKIEROWANA JEST DO OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN,

W SZCZEGÓLNOŚCI:

-ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),

-ofiary wypadków komunikacyjnych,

-ofiary przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),

-ofiary przestępstw seksualnych,

-ofiary przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),

-ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),

-ofiary innych przestępstw.

Z bezpłatnych porad można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku nr.tel. 77 4872 181.


Screen Shot 05-12-15 at 08.57 AM.png