Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

MPSZOK

 

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

15 Maja godz. 16.00 - 18.00             

Bierawa  plac obok targowiska

 

29 Maja godz. 16.00 - 18.00             

Dziergowice  na parkingu przy Domu Kultury

 

12 Czerwca godz. 16.00 - 18.00

Kotlarnia przy skwerze skrzyżowanie

ul. Gliwickiej i Sławięcickiej

                                                                       

W wyznaczonych miejscach i terminach będą przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców następujące odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

- surowcowe (tzw. „suche”)

- szkło opakowaniowe

- odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym zielone

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

- odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu (300 kg na mieszkańca/rok).

 

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego i ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi