Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Autobus SETRA 213 UL

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż autobusu marki SETRA 213 UL, rok produkcji 1994r, numer rejestracyjny OK 37561

Cena wywoławcza wynosi:  31 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2015r o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3 150 zł do dnia 30.06.2015r do godz. 9.00 na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508.

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Autobus można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872266 wew. 124

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124