Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (24,87KB)
 

Termin składania ofert: 16.06.2015 r. do godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (319,00KB)

2. DOCXPrzedmiar robót.docx (19,56KB)

3. DOCSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.doc (1,11MB)

4. Projekt budowlany:

- PDFOpis techniczny.pdf (75,97KB)
- PDFBIOZ.pdf (59,69KB)
- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (2,44MB)
- PDFPrzekroje normalne.pdf (932,66KB)
- PDFprzekrój konstrukcyjny1.pdf (745,47KB)
- PDFprzekrój konstrukcyjny 2.pdf (961,03KB)