Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Strategia Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Program ZIT przyjęte jednogłośnie


Screen Shot 04-30-15 at 09.27 AM.png

 

 

W piątek 29 maja, przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 oraz Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

Zakończyły się trwające blisko rok prace nad przygotowaniem dokumentów. W tym czasie zorganizowano 13 lokalnych wizyt studyjnych,
w których uczestniczyło 117 osób, 4 warsztaty moderowane, konsultacje indywidualne, badania ankietowe, w których uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców, a także konsultacje społeczne na terenie każdej z gmin subregionu, w których udział wzięło 220 osób. Wszystkie te działania miały na celu opracowanie dokumentów, które będą diagnozowały stan obecny oraz wskazywały oczekiwane i priorytetowe kierunki rozwoju - wspólne dla partnerów porozumienia.

 

PDFKKSOF_PROGRAMZIT.pdf (2,47MB)


PDFKKSOF_PROGRAMZIT_zalaczniki.pdf (376,27KB)


PDFKKSOF_STRATEGIA.pdf (2,32MB)


PDFpublikacja_Subregion_K-K_PL.pdf (3,57MB)