Dzisiaj jest środa, 25 maja 2022
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sesja 23 maja 2022 r.

 

Screen Shot 12-16-15 at 01.49 PM.png

Więcej informacji:

http://bip.bierawa.pl/3163/3444/zawiadomienie-o-terminie-sesji-rady-gminy.html

 

 

Transmisja sesji Rady Gminy

https://transmisjaobrad.info/channels/5/gmina-bierawa

 

Debata nad raportem o stanie gminy

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), Wójt Gminy Bierawa 
na sesji w dniu  23 maja 2022 r. przedstawi Radzie Gminy Bierawa raport o stanie gminy Bierawa za rok 2021.
W debacie nad raportem mają prawo zabierać głos radni oraz mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy przedłożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Bierawa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Raport dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Bierawa, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

Wzór zgłoszenia można pobrać z Urzędu Gminy lub ze strony internetowej.

 

Debata nad raportem o stanie gminy Bierawa odbędzie się na sesji absolutoryjnej, której termin wyznaczono na dzień 28 czerwca 2022 r. 

 

PDFRaport o stanie gminy Bierawa za rok 2021.pdf

DOCXWzór zgłoszenia do udziału w debacie.docx