Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa

w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (23,94KB)

Termin składania ofert: 03.07.2015 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (276,50KB)

2.  DOCZałącznik nr 1 do umowy.doc (222,00KB)

3. DOCZałącznik nr 2 do umowy Projekt umowy dzierżawy autobusu.doc (41,50KB)