Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zintegrowani zabawą!

Screen Shot 06-17-15 at 02.51 PM.png

We wtorek 23 czerwca, odbyło się podsumowanie projektu Zabawa uczy i integruje! realizowanego  w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. Działania obejmowały warsztaty szachowe skierowane do grupy dzieci ze szkół podstawowych Gminy Bierawa, doposażenie świetlic szkolnych w zestawy szachowe, gry planszowe oraz karciane, a całość zakończyły rozgrywki polsko – czeskie, z udziałem zaprzyjaźnionej Gminy Markvartovice. Wartość projektu wyniosła 5.025,00 EUR, z czego 4.271,25 EUR pochodziło z EFRR, 502,50 EUR ze środków budżetu państwa oraz 251,25 EUR jako wkład własny Beneficjenta.