Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (26,02KB)

Termin składania ofert: 15.07.2015 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (321,50KB)

2. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (571,40KB)

3. PDFPrzedmiar robót.pdf (42,69KB)

4. PROJEKT:

- PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (75,49KB)

- PDFBIOZ.pdf (59,44KB)

- PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU 1.pdf (6,27MB)

- PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU 2.pdf (4,98MB)

- PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1.pdf (425,70KB)

- PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2.pdf (962,75KB)