Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zmiana regulaminu PROSUMENT OPOLSKI

Szanowni Państwo,

w dniu 29 czerwca 2015r., Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Opolu, zatwierdziła zmianę do "Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu" w zapisach § 9 ust. 3.

Zmianie uległ również wniosek o dotację.

Aktualny "regulamin..." wraz z załącznikami oraz aktualny "Wzór wniosku o dotację" umieszczone są na stronie internetowej Funduszu   w zakładce: Portal Beneficjenta/Prosument Opolski

 

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/prosument-opolski