Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”

Screen Shot 04-30-15 at 09.27 AM.png

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

„ZintegrowanyPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

Konsultacje społeczne potrwają od 8 lipca 2015r. do 29 lipca 2015r.

Wszytskie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem: 

http://bip.bierawa.pl/4048/3444/konsultacje-spoleczne-zintegrowanego-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-subregionu-kedzierzynsko-kozielskiego.html