Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu

Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej

- ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu

 

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie.docx (26,54KB)

Termin składania ofert: 23.07.2015 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (314,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (116,98KB)

3. DOCSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.doc (2,11MB)

4. Projekt:

- PDFOpis techniczny.pdf (117,54KB)

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (9,31MB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 1.pdf (88,64KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 2.pdf (76,83KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 3.pdf (88,45KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 4.pdf (102,87KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 5.pdf (103,57KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 6.pdf (140,76KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 7.pdf (73,33KB)

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu na poboczu.pdf (50,96KB)

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu przez chodnik.pdf (62,58KB)

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu przez ściek poprzeczny.pdf (49,36KB)

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu przez ściek.pdf (66,67KB)

- PDFPrzekrój zjazdu na poboczu poprzeczny.pdf (53,35KB)

- PDFPrzekrój zjazdu przez chodnik poprzeczny.pdf (52,89KB)

ZAPYTANIA DO SIWZ:

DOCXOdpowiedź na zapytanie do siwz.docx (20,07KB)