Dzisiaj jest piątek, 01 lipca 2022
Imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu

Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej

- ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu

 

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie.docx

Termin składania ofert: 23.07.2015 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. DOCSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.doc

4. Projekt:

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 1.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 2.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 3.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 4.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 5.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 6.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 7.pdf

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu na poboczu.pdf

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu przez chodnik.pdf

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu przez ściek poprzeczny.pdf

- PDFPrzekrój wzdłuż zjazdu przez ściek.pdf

- PDFPrzekrój zjazdu na poboczu poprzeczny.pdf

- PDFPrzekrój zjazdu przez chodnik poprzeczny.pdf

ZAPYTANIA DO SIWZ:

DOCXOdpowiedź na zapytanie do siwz.docx