Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (27,17KB)
 

Termin składania ofert: 27.08.2015 r. do godziny 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (286,50KB)