Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (27,46KB)

Termin składania ofert: 16.09.2015 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (366,00KB)

2.  PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (523,84KB)

3. Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar robót kanalizacja sanitarna.pdf (530,56KB)     ATHPrzedmiar robót kanalizacja sanitarna.ath (186,89KB)

- PDFPrzedmiar robót kanalizacja deszczowa.pdf (339,97KB)      ATHPrzedmiar robót kanalizacja deszczowa.ath (94,95KB)

4. Projekt budowlany:

- PDFPBS-Opis.pdf (152,44KB)

- PDFPBS-Informacja BiOZ.pdf (81,17KB)

- PDFPBS-Rys.1-Mapa orientacyjna.pdf (302,43KB)

- PDFPBS-Rys2-Plan.pdf (4,67MB)

- PDFPBS-Rys3-Plan.pdf (726,15KB)

- PDFPBS-Rys4-Plan.pdf (2,36MB)

- PDFPBS-Rys5-Plan.pdf (3,02MB)

- PDFPBS-Rys6-Plan.pdf (3,28MB)

- PDFPBS-Rys7-Plan.pdf (1,23MB)

- PDFPBS-Rys8-Plan.pdf (3,11MB)

- PDFPBS-Rys9-Plan.pdf (2,27MB)

- PDFPBS-Rys.10-pompownia przydomowa.pdf (210,06KB)

- PDFPBS-Rys.11-KS-8-profil.pdf (308,96KB)

- PDFPBS-Rys.12-KS-8.1-profil.pdf (251,23KB)

- PDFPBS-Rys.13-KS-9-profil.pdf (578,09KB)

- PDFPBS-Rys.14-KS-9.1-profil.pdf (212,40KB)

- PDFPBS-Rys.15-KS-9.2-profil.pdf (199,85KB)

- PDFPBS-Rys.16-KS-9.3-9.4-profil.pdf (212,97KB)

- PDFPBS-Rys.17-kol.10-11-profil.pdf (338,45KB)

5. Projekt budowlany droga wojewódzka:

- PDFPBW-czesc opisowa.pdf (167,77KB)

- PDFPBW-Informacja BiOZ.pdf (81,27KB)

- PDFPBW-Rys1-Mapa orientacyjna.pdf (259,82KB)

- PDFPBW-Rys2-plan.pdf (4,71MB)

- PDFPBW-Rys3-Plan.pdf (734,64KB)

- PDFPBW-Rys4-Plan.pdf (2,38MB)

- PDFPBW-Rys5-Plan.pdf (3,06MB)

- PDFPBW-Rys6-Plan.pdf (3,31MB)

- PDFPBW-Rys7-Plan.pdf (3,15MB)

- PDFPBW-Rys8-Plan.pdf (3,14MB)

- PDFPBW-Rys9-KD-profil.pdf (503,03KB)

- PDFPBW-Rys10-KS-8-profil.pdf (309,33KB)

- PDFPBW-Rys11-KS-9-profil.pdf (577,63KB)

- PDFPBW-Rys12-kol10-profil.pdf (310,20KB)

- PDFPBW-Rys13-kol11-profil.pdf (117,49KB)

- PDFPBW-Rys14-schemat-OS-PSW.pdf (196,46KB)

6. Projekt wykonawczy:

- PDFPW-Opis-wykonawczy.pdf (285,27KB)

- PDFPW-Rys1-Mapa orientacyjna.pdf (312,97KB)

- PDFPW-Rys2-Plan.pdf (2,74MB)

- PDFPW-Rys3-Plan.pdf (4,04MB)

- PDFPW-Rys4-Plan.pdf (2,80MB)

- PDFPW-Rys5-Plan.pdf (3,74MB)

- PDFPW-Rys6-Plan.pdf (4,01MB)

- PDFPW-Rys7-Plan.pdf (2,27MB)

- PDFPW-Rys8-KS-8-profil.pdf (310,88KB)

- PDFPW-Rys9-KS-8.1-profil.pdf (252,81KB)

- PDFPW-Rys10-KS-9-profil.pdf (579,57KB)

- PDFPW-Rys11-KS-9.1-profil.pdf (214,01KB)

- PDFPW-Rys12-KS-9.2-profil.pdf (201,47KB)

- PDFPW-Rys13-KS-9.3-9.4-profil.pdf (214,54KB)

- PDFPW-Rys14-kol.10-11-profil.pdf (339,67KB)

- PDFPW-Rys15-KD-profil.pdf (505,83KB)

- PDFPW-Rys16-schemat-OS-PSW.pdf (198,55KB)

- PDFPW-Rys17-schemat przewiertu.pdf (489,98KB)

- PDFPW-Rys18-schemat kolizji.pdf (166,78KB)

7. Dokumentacja geologiczna:

- PDFDokumentacja geologiczna.pdf (1,08MB)

8. Uzgodnienia

- PDFPozwolenia wodnoprawne.pdf (529,13KB)

- PDFUzgodnienia.pdf (335,81KB)

9. Operat wodnoprawny:

a) przejście przez rzekę Dziergówka

- PDFOW-P-Opis.pdf (112,65KB)

- PDFOW-P-Rys 1-orientacja.pdf (296,99KB)

- PDFOW-P-Rys 2-plan.pdf (1,14MB)

- PDFOW-P-Rys 3-Kol8.-profil.pdf (118,96KB)

- PDFOW-P-Rys 4-RT3.-profil.pdf (117,92KB)

- PDFOW-P-Rys 5-RT2.-profil.pdf (119,91KB)

- PDFOW-P-Rys 6-RT1.-profil.pdf (119,77KB)

b) odprowadzanie wód

- PDFOPW-Opis.pdf (118,54KB)

- PDFOPW-Rys1-Mapa orientacyjna.pdf (247,54KB)

- PDFOPW-Rys2-Mapa zlewni.pdf (2,10MB)

- PDFOPW-Rys4-KD-profil.pdf (159,13KB)

- PDFOPW-Rys5-schemat-OS-PSW.pdf (187,14KB)

- PDFOPW-Rys7-KD-szkic.pdf (110,26KB)

- PDFOPW-Rys3-plan-zmiana.pdf (1,75MB)

- PDFOPW-Rys6-Dziergowka.pdf (172,06KB)

- PDFOPW-Rys7-KD-szkic.pdf (110,26KB)


ZAPYTANIA DO SIWZ:

DOCXOdpowiedź na zapytania do siwz 1.docx (21,50KB)

DOCXOdpowiedź na zapytania do siwz 2.docx (26,07KB)