Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa

Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa

 

 

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie.docx (25,37KB)

 

Termin składania ofert: 21.09.2015 r. do godz. 10:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (277,50KB)