Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

POWIADOMIENIE

W okresie od września do grudnia 2015 roku na terenie działania firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu prowadzona będzie inwentaryzacja urządzeń sieci elektroenergetycznej należących do firmy.

Inwentaryzację będą przeprowadzać pracownicy posiadający odpowiednie identyfikatory oraz upoważnienia.
 Inwentaryzacja nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w lokalach mieszkalnych.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 991.


JPEGPOWIADOMIENIE.jpeg (275,74KB)